Dhurata për pjesëmarrësit në Christmas Miracle Musical

Agna Group shpërndan dhurata për pjesëmarrësit në Christmas Miracle Musical