Heineken

 


Respekt...Kualitet...Kënaqësi E thënë thjesht, këto janë vlerat e Heineken. Heineken N.V, pija më e përhapur në botë, beson fort në këto vlera. Ne besojmë se përmbushja e këtyre vlerave përfshin të qenit një kompani e përgjegjshme.
Agna Group © 2011
| Site Map | Terms & Conditions | Careers | Contact