Amstel

 


Bjonde Lager. Përmban 5% alkool. Ngjyra e saj e verdhë vjen nga kombinimi i nghyrave të hapura dhe të errëta të maltit. Ka shije të fortë, aromë hopsi dhe majaje.
Agna Group © 2011
| Site Map | Terms & Conditions | Careers | Contact