Everyday

      


Everyday Fresh Me mbulesë tejet përthithëse dhe aromë të lehtë, për ndjesi unike freskie që zgjat.


 


Rekomanduar nga Unioni i Obstetërve e Gjinekologëve Grekë.


 


 


 


 


      


Peceta higjenike mujore, EveryDay Hyperdry, Me mbulesë tejet përthithëse, për mbrojtje maksimale ndaj rrjedhjeve.


Rekomanduar nga Unioni i Obstetërve e Gjinekologëve Grekë.


 


 


 
EveryDay Hyperdry Double Dry- Peceta higjenike mujore me mbushje me kapacitet të dyfishtë* përthithjeje, për mbrojtje të dyfishtë. Me mbulesë tejet përthithëse, në mënyrë që të ndihmojnë parandalimin e rrjedhjeve. Rekomanduar nga Unioni i Obstetërve e Gjinekologëve Grekë.


*Krahasuar me pecetat e tjera mujore EveryDay


 


 


      


EveryDay Fresh


Peceta higjenike ditore me mbulesë tejet përthithëse. Me aromë të lehtë për ndjesi freskie. Të paketuara individualisht për mbrojtje të veçantë higjenike. Rekomanduar nga Unioni i Obstetërve e Gjinekologëve Grekë.
EveryDay Sensitive


Me mbulesëtëbutëhigjienikepambuku, përmbrojtjemiqësore me lëkurën, pa acarime. Ideale për lëkurën sensitive.


 


      


EveryDay Cotton Fresh


Peceta higjenike ditore me mbulesë 100% pambuk dhe aromë të lehtë. Një kombinim unik i mbrojtjes higjenike dhe ndjesi freskie që zgjat. Rekomanduar nga Unioni i Obstetërve e Gjinekologëve Grekë.


   


EveryDay All Cotton


Peceta higjenike ditore me mbulesë 100% pambuk. Përsosmërisht të buta me lëkurën. EveryDay All Cotton në sajë të mbulesës 100% pambuk sjellin pastërtinë e natyrës në kontakt me lëkurën, çdo ditë. Rekomanduar nga Unioni i Obstetërve e Gjinekologëve Grekë.


www.everyday.gr/sq/
Agna Group © 2011
| Site Map | Terms & Conditions | Careers | Contact