Laborant/e

A dëshironi të bëheni pjesë e kompanisë lider në sektorin e FMCG-së, për të zhvilluar një karrierë në një nga fabrikat më moderne të prodhimit në Shqipëri?

“ALFA” Sh.a. kërkon të punësojë në Fabrikën e Glinës në Gjirokastër dy kandidatë me aftësi të shkëlqyera në proceset e analizave fiziko-kimike, me aftësi shumë të mira komunikimi dhe bashkëpunimi, të gatshëm për të mësuar gjëra të reja dhe me ambicie për tu rritur profesionalisht, në pozicionin:

 

LABORANT/E (Fabrika Glinë)

Detyrat kryesore:

 • Të ndjekë në mënyrë analitike procesin duke monitoruar të gjithë treguesit për parametrat kyç të prodhimit
 • Të regjistrojë dhe përditësojë të gjitha të dhënat mbi produktin sipas kërkesave të standardeve të implementuara për dokumentacion
 • Të raportojë tek përgjegjësi i laboratorit mbi problematikat e lindura gjatë procesit dhe të ndjekë deri në zgjidhje problemin
 • Të ekzekutojë  me përgjegjshmëri dhe saktësi analizat fiziko-kimike të produktit përfundimtar dhe gjysmë të gatshëm
 • Të mirëmbajë instrumentet dhe të sigurojë mbarëvajtjen e të gjitha punëve të zhvilluara në ambjentet e laboratorit
 • Të ndjekë në mënyrë aktive trajnimet mbi analizat dhe protokollet e përshtatura dhe zbatuara nga kompania

Kërkesat dhe kualifikimet e nevojshme:

 • Diplomë Bachelor dhe Master në fusha studimi si: Kimi, Teknologji ushqimore, Kimi industriale, Biokimi
 • Gjuha angleze e çertifikuar (TOEFL, TOEIC, IELTS, APTIS)
 • Eksperienca të mëparshme në laboratorët e subjekteve prodhuese në industrinë ushqimore përbëjnë avantazh
 • Aftësi të mira komunikimi dhe bashkëpunimi
 • Gatishmëri e lartë për të punuar me turne
 • Aftësi për të punuar edhe në mënyrë të pavaruar edhe si pjesë e një skuadre

 

Dërgoni CV tuaj te hr@agnagroup.com ose aplikoni në Apliko tani.