Profili i kompanisë

AGNA Sh.a u krijua nga bashkimi i ANONIME KAKAVI s.a dhe AGNA INVESTITOR. AGNA Sh.a ka dy sektorë kryesorë: shpërndarje dhe prona të patundshme. AGNA Sh.a gjeneroi në vitin 2011, 80.835.000 euro.

Misioni

Ne punojmë me përgjegjësi sociale, për një biznes që rritet vazhdimisht dhe kontribuon për një jetë më cilësore për punonjësit, partnerët dhe komunitetin, duke qenë gjithmonë një hap përpara të tjerëve.

Projekte

HIDRO PROJEKTI I BORSHIT. Një prezantim rreth Hidrocentraleve të Fterrës.

HIDRO PROJEKTI I GRABOVES. Bazenet e lumit të Graboves si dhe rrugët efektive të shfrytëzimit të tyre.

PROJEKTI HIDROELEKTRIK I SASAJ.

  Harta e projekteve

Produkte

Produkte