International Alfa Construction është një kompani e dedikuar strategjikisht që merret me investime në ndërtimin e banesave.

Profili i kompanisë

U themelua në vitin 2003 me seli në Beograd.

Misioni

International Alfa Construction është një kompani me qëllime dhe objektiva të mëdha, e cila u ofron punonjësve mundësinë për të arritur potencialin e tyre maksimal dhe klientëve të njohin cilësinë dhe besueshmërinë.

Projekte

Si pjesë e projektit të parë, ne ndërtuam dhe regjistruam një ndërtesë banimi dhe tregtare prej 3500 m2 me një apartament të 31-të, dy nivele garazhesh nëntokësore, dy dyqane dhe depo të lidhura me qiramarrësit. Objekti ndodhet në rrugën Gostivarska nr. 70, në territorin e komunës së Beogradit të Vozhdocit.
Në kuadër të projektit tonë të dytë, ndërtuam dhe regjistruam kompleksin rezidencial dhe afarist “ALPHA CITY”, në komunën e Zvezdarës, rruga “Zivka Davidovica” nr. pjesë e kompleksit është një garazh i madh në 2 nivele. Të gjitha apartamentet janë të regjistruara dhe të disponueshme menjëherë, gjë që u ofron blerësve siguri dhe komoditet shtesë kur blejnë një apartament dhe hapësirë garazhi.

Produkte

International Alfa Construction - Prona të paluajtshme