Produkte të reja

Në Agna i kushtojmë rëndësi të madhe zhvillimit të markave inovative dhe cilësore.

Kjo është arsyeja pse ne përdorim teknologjitë më të fundit që janë në dispozicion si në aspektin e formulave ashtu edhe në paketim, në mënyrë që t'u ofrojmë konsumatorëve tanë produkte të shkëlqyera që janë të dobishme në jetën e tyre të përditshme.

Stafi ynë i Departamentit të Kërkim-Zhvillimit dhe Inovacionit është i përkushtuar të ndërmarrë projekte dhe të sigurojë që njohuritë më të fundit shkencore dhe tendencat e tregut të përdoren gjatë procesit të zhvillimit për të siguruar rezultate cilësore, të sigurta dhe miqësore me mjedisin.