"Afterwork me Heineken", momente relaksimi në qytet!

"Afterwork me Heineken", momente relaksimi në qytet ku të gjithë shijuan Heineken me koleget pas pune dhe nën ritmet e muzikës fantastike.  

#afterworkmeheineken