Bashkëpunimi midis Agna Group dhe UNFPA

Nga ceremonia e firmosjes së Marrëveshjes së Bashkëpunimit mes Agna Group dhe UNFPA. Agna Group, një ndër 6 kompanitë pararojë, promovon modelin e mjediseve të punës miqësore për familjen, fuqizimin ekonomik të grave dhe krijimin e kushteve për një balancë të mirë midis jetës dhe punës.

#agnagroup #familyfriendlyworkplaces #worklifebalance