Fito çdo ditë një iPhone 13

Bli Lay’s dhe bëhu pjesë e shorteut për të fituar një iPhone.

Çdo ditë nga data 01/02/2022-15/03/2022.

Për t’u bërë pjesë e shorteut ju duhet fatura e fiskalizuar me produkte Lay’s.

Merr NIPTIN dhe orën e saktë shënuar në faturë dhe plotëso të dhënat në faqen https://laysdhuron.com/ ose dërgo SMS tek numri 54545.

I vlefshëm për të gjitha paketimet Lay’s. Fituesit shpallen çdo të merkurë, në faqen https://laysdhuron.com/
#Laysalbania