"Afterwork me Heineken", momente të reja relaksimi në qytet!

"Afterwork me Heineken", momente të reja relaksimi në qytet!


Bar-et më të mira, birra më e mirë, muzika fantastike dhe shoqëria e duhur.


#afterworkmeheineken

1579013117_EZH1648.JPG