Latest News

16/03/2015
Turi i 12të Botëror Edukativ mbështetet nga Agna Group
Youth for Human Rights International, Turi i 12të vjetor edukativ, vjen në Shqipëri me qëllim promovimin e Të Drejtave të Njeriut Më shumë

Media Releases

Agna Group © 2011
| Site Map | Terms & Conditions | Careers | Contact